Els nostres telèfons
Consulta la teva delegació

Línia Assistencial 24 h
Sempre que ens necessitis


Mmolt fàcil

A Mutua Montañesa ho fem Mmolt fàcil perquè tu tinguis més temps i menys preocupacions.

Els nostres mutualistes, prescriptors i treballadors són el centre de tot el que fem, per això, volem que els nostres serveis millorin la vida d'aquestes persones. La salut laboral es tradueix en benestar i tranquil·litat. Ho fem amb senzillesa, intel·ligència i rapidesa perquè els nostres mutualistes i treballadors s'ocupin d'altres coses.


No thumbnail available

Certificado de retenciones ejercicio 2020

27 abril, 2021

¿Necesitas el Certificado de Retenciones e Ingresos a Cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio 2020 y no sabes cómo conseguirlo? En Mutua M[...]

No thumbnail available

Consejos para elegir bien tu mutua LABORAL (para nuevos empresarios y autónomos)

16 abril, 2021

Elegir la mutua que más nos conviene al empezar nuestra actividad como nuevos autónomos o empresarios es fácil, pero solo si tenemos claro cómo buscar y comparar. Saber qu[...]

No thumbnail available

¿Es obligatorio afiliarse a una mutua laboral si eres autónomo?

8 abril, 2021

Si vas a empezar tu actividad como autónomo, una de las primeras preguntas que te surgirán cuando te des de alta será precisamente: ¿es obligatorio que me asocie a una mut[...]