Skip to main content

Certificats i reconeixements

A Mutua Montañesa comptem amb una sèrie de certificacions i reconeixements que posen de manifest el nostre compromís amb la qualitat i l'excel·lència.

Certificat de gestió del risc ISO 31000:2018

Per tal de millorar l'eficàcia del sistema, la prevenció i la mitigació de riscos a Mutua Montañesa, s'han dut a terme diverses actualitzacions del nostre model organitzatiu i sistema de gestió de riscos. Gràcies a això ICDQ ens ha reconegut com a organització amb unes polítiques de gestió del risc conformes als estàndards de la normativa ISO 31000:2018. Aquest norma internacional certifica que Mutua Montañesa és una entitat amb una política de gestió del risc que s'entrellaça amb l'estructura i la cultura de l'organització.

Els estàndards de bones pràctiques d'aquesta norma internacional es van desenvolupar per millorar les tècniques de gestió, així com per millorar l'acompliment i la resiliència dels sistemes de gestió del risc i poder respondre als canvis de manera eficaç i protegir l'organització durant el seu creixement.

Certificat d'excel·lència europea EFQM 500+

Mutua Montañesa està reconeguda com a organització excel·lent amb la màxima puntuació de 500+ a través de la certificació d' excel·lència europea EFQM. Aquest reconeixement que atorga l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació AENOR certifica que Mutua Montañesa segueix una estratègia orientada cap a l'excel·lència a través d'un sistema de gestió clarament enfocat al client, basat en la qualitat i la millora contínua.

Certificat de Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001:2015

L'Hospital Mutua Montañesa disposa del certificat ISO 9001:2015 atorgat per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació AENOR, i avalat per l'entitat IQNet per al seu reconeixement internacional. Aquesta certificació confirma i evidencia el compromís de l'Hospital amb la qualitat en el servei prestat als pacients, i acredita la seva implicació amb els processos de millora contínua.

Amb aquest certificat, l'Hospital Mutua Montañesa reconeix per a tots els seus serveis una acreditació que assegura la qualitat dels procediments, processos i recursos humans i materials, i garanteix la millora dels seus serveis i la seguretat dels seus pacients.

Certificat AENOR del Sistema de Gestió de Compliment Normatiu Penal, conforme a la norma UNE 19601:2017

Mutua Montañesa té el Certificat d'AENOR que acredita que la nostra organització disposa d'un Sistema de Gestió de Compliment Normatiu Penal conforme amb la norma UNE 19601:2017 i que compta amb l'establiment, la implementació, la gestió i la supervisió dels processos i controls necessaris per a la identificació, la prevenció, la mitigació i el tractament dels riscos penals en el desenvolupament de les activitats que duem a terme com a mútua col•laboradora amb la Seguretat Social.

Alineada amb el nou Codi penal, la norma UNE 19601 estableix els requisits per implantar un Sistema de Gestió de Compliment Normatiu Penal amb l'objectiu de prevenir la comissió de delictes i reduir el risc penal a les organitzacions i, d'aquesta manera, afavorir una cultura ètica i de compliment.

Acreditació QH "Quality Healthcare", atorgada per l'Institut per al Desenvolupament i Integració de la Sanitat

Mutua Montañesa ha estat reconeguda amb el segell d'Acreditació QH. Un sistema pioner i innovador que reconeix l'excel•lència en la qualitat assistencial, a més de servir com a motor d'innovació i millora contínua per a les organitzacions sanitàries que aspiren a l'excel•lència. L'acreditació QH és un indicador sintètic de qualitat que aplega els diferents atributs dels sistemes de qualitat existents per reconèixer l'excel•lència i l'esforç sostingut de millora.

 Aquesta distinció evidència la nostra preocupació per entendre la qualitat, com el resultat d'una cultura transversal de "millora contínua" amb què tots els professionals estan compromesos.

Altres reconeixements rebuts

  • Hospital Mutua Montañesa té el reconeixement com a únic centre privat de la Xarxa Càntabra de Centres Sanitaris sense Fum
  • Diploma d'honor per l'emprenedoria i la innovació empresarial, atorgat el 2016 per la revista de la Comunidad Educativa Rumbo Escolar
  • Premi AEDIPE a la gestió de recursos humans, atorgat l'any 2016
  • Socis d'honor a la Casa de Cantàbria a Madrid, atorgat el 2012
  • Medalla d'Or Ciutat de Torrelavega, atorgada el 2005
×

Canvis legislatius en la gestió i control dels processos per IT

clica aquí per a més informació
Canvis legislatius en la gestió i control dels processos per IT