Skip to main content
Òrgans de govern i participació

Auditoria i Gestió de Riscos

Victor Cagigal

Coordinació Direcció i R.S.E.

Ana I. Manso

Direccions Territorials

D.T. Norte

Carlos Ruiz

D.T. Este

Francisco Terrón Nieto

D.T. Castella i Lleó, Extremadura i Astúries

Jesús Pedro Dieguez

Operacions

Isabel Sandoval

Administració
Finances
Control Pressupostari

Rubén Gallego

Prestacions

María Moreira

Assistència Sanitària

Ángel Serrano Criado

Hospital Mutua Montañesa

Ángel Serrano Criado

Assessoria Jurídica i Compliment

Jose M. Fernández

Contractació Pública

María Casar

Assessoria Jurídica

María José Urraca

Compliment

Jose M. Fernández

RR.LL. y SS.GG.

Víctor Pulito

Model Servei i Digitalització

Juan Hernández

Anàlisi Activitat i Innovació

Juan Hernández

Tecnologia i SS.II.

Marta Romero

Desenvolupament i Comunicació

Zulima Miravalles

Persones

Mª José Castañón

Model Gestió i Eficiència

María Valderrama