Skip to main content

Seguretat i prevenció

La prevenció és un factor clau per a la bona marxa del teu negoci. Tant si ets empresa com si ets persona treballadora autònoma, la prevenció i la seguretat evitaran costos personals i econòmics. En aquesta pàgina t'expliquem com desenvolupar la teva política de prevenció, et facilitem materials per ajudar-te i t'informem sobre les bonificacions que pots obtenir.

Blog de vida saludable

Pots consultar el nostre blog de prevenció.

Blog de vida saludable

Publicacions

Posem al teu abast gratuïtament diferents publicacions, tant pròpies com elaborades per l'Asociación para la Prevención de Accidentes Laborales (APA), basades en les directrius i les guies tècniques de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, així com un canal propi de vídeos formatius que es poden consultar i descarregar.

Sol•licitud de publicacions

Consells per afrontar el teletreball

Estiraments al lloc de treball

Com cal actuar en cas d'accident de treball

Prevenció d'accidents de trànsit

Alimentació saludable

Tríptics

Guia per a la petita empresa

El treball amb productes fitosanitaris

La persona treballadora autònoma i la PRL

Coordinació d'activitats empresarials

Cartells

Prevenció virus respiratoris

Maniobra

Bons hàbits de PRL

Guies

PRL a entitats locals

Pla de mobilitat vial

Informes

Informe d'AT i EP 2016

Execució

Execució d'activitats preventives 2020

 

Si la teva empresa té menys de 25 persones treballadores, un sol centre de treball i no està inclosa a l'Annex I del Reglament dels serveis de prevenció (construcció, químiques, mineria, siderúrgia, etc.) tens l'opció d'autogestionar-te en matèria de prevenció.

Com t'ajudem

 • T'assessorem en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Divulguem els aspectes bàsics de la integració de la prevenció de riscos i la coordinació d'activitats empresarials.
 • Realitzem el seguiment d'empreses amb nivells d'accidentalitat alts.
 • Posem a la teva disposició publicacions (codis de bones pràctiques, tríptics, cartelleria, etc.) especialitzades en prevenció de riscos laborals.
 • Et proporcionem informes estadístics que inclouen els indicadors de prevenció i una anàlisi de les causes dels accidents.
 • Realitzem campanyes de sensibilització en matèria preventiva i de salut laboral.
 • Organitzem jornades informatives sobre aspectes com l'assumpció de la gestió preventiva.
 • Posem a la teva disposició un procediment d'anàlisi de costos d'accidents treball.
 • T'assessorem en tot allò relacionat amb la gestió de les teves sol•licituds del Bonus.

 

Si la teva empresa té menys de 25 persones treballadores, un sol centre de treball i no està inclosa a l'Annex I del Reglament dels serveis de prevenció (construcció, químiques, mineria, siderúrgia, etc.) tens l'opció d'autogestionar-te en matèria de prevenció.

Com t'ajudem

 • Avaluació de riscos laborals.
 • Pla de prevenció de riscos.
 • Pla d'emergència.
 • Sol•licitud d'exempció d'auditoria del Sistema de Gestió de la Prevenció (les empreses que no hagin concertat el servei de prevenció amb una entitat especialitzada han de sotmetre el sistema de prevenció al control d'una auditoria o avaluació externa, llevat que presentin aquesta sol•licitud d'exempció).

 

Des del Departament de Prevenció de Mutua Montañesa volem ajudar-te a evitar els accidents de treball i les malalties professionals, a més d'orientar-te perquè puguis encarregar-te de la prevenció fent un ús adequat dels teus propis recursos.

Mutua Montañesa t'assessora personalment i directament en tots aquells aspectes necessaris per a la gestió eficaç i efectiva de la prevenció (avaluació, planificació i execució).

Com t'ajudem

 • Suport i assessorament sobre aquestes obligacions preventives i els requisits per complir-les.
 • Posada a disposició dels documents necessaris per complir les obligacions preventives.
 • Ajuda al seguiment periòdic a fi de comprovar que les mesures adoptades siguin eficaces.