Skip to main content

Prestació per risc durant l'embaràs

Què és?

És una prestació econòmica que cobreix el període de suspensió del contracte de treball de les treballadores embarassades, per a les quals les condicions del seu lloc laboral representen un risc per a la salut o la del fetus, i no es pot adaptar o canviar.

Guia d'ajuda

Beneficiaris

Qualsevol treballadora que estigui embarassada i el seu lloc de treball pugui ocasionar algun risc per a l'embaràs o per al fetus.

Requisitis

Estar emprada en una empresa que està associada a Mutua Montañesa o si és treballadora per compte propi, estar adherida a Mutua Montañesa.

Quantia

El subsidi correspon al 100% de la base reguladora des del dia que comença la suspensió del contracte.

Durada

Comença el dia que s'inicia la suspensió del contracte de treball i acaba el dia anterior al de la maternitat.