Skip to main content

Coneix Mutua Montañesa més a fons

Sobre Mutua Montañesa

Som una entitat sense ànim de lucre que col•labora amb la Seguretat Social. La nostra feina consisteix a donar-te tota la cobertura que necessitis en cas que tinguis un accident o malaltia laboral. També gestionem les teves prestacions en cas de baixa per malaltia comuna (no relacionada amb la feina).

En què consisteix?

  • Cuidem de la teva salut gràcies a la nostra xarxa de centres concertats.
  • T'ajudem amb els teus tràmits per aconseguir les prestacions que necessitis.
  • T'informem de tota la paperassa de forma fàcil i accessible.

Des de la nostra fundació l'any 1905, treballem per acompanyar-te, assessorar-te i fer que totes les teves gestions es facin de forma ràpida i senzilla. Per seguir posant-t'ho Mmolt fàcil.

Política de gestió

Per a l'equip de Mutua Montañesa, la qualitat és una de les nostres prioritats. Sabem que és fonamental per superar-nos amb els nostres clients i ésser més competitius. La qualitat és allò que defineix el disseny, la implantació i el compliment del nostre sistema de gestió.

Volem que els nostres productes i serveis siguin útils per als nostres mutualistes, i per això ens esforcem contínuament per millorar-los. Amb aquesta idea, hem definit la nostra política de qualitat d'acord amb aquests principis:

  • La gestió de qualitat és part essencial de la nostra entitat. Forma part de la nostra cultura empresarial i també de la tasca diària de totes les persones que treballen a Mutua Montañesa.
  • Volem estar a l'alçada dels nostres clients i respondre a les seves expectatives. Treballem per saber què esperen de nosaltres, gestionant les nostres activitats de manera eficient, en coherència amb la protecció de l'entorn.
  • Complim els requisits legals aplicables a Mutua Montañesa.
  • Tot l'equip de Mutua Montañesa, des del nostre hospital a les diferents delegacions, rep formació sobre com millorar en qualitat. Així, la nostra política de qualitat forma part del dia a dia de Mutua Montañesa, a tots els nivells.

Model de gestió excel•lent

Gràcies al nostre model de gestió excel•lent basat en la millora contínua, que té l'objectiu de millorar la nostra eficiència, , aconseguim ser viables econòmicament i dur a terme accions per millorar l'entorn social i empresarial. A les revisions del sistema per part de la Direcció, que té lloc una vegada a l'any dins del nostre pla estratègic, es defineixen i analitzen els objectius anuals en política de qualitat i gestió.

Sistema de Gestió de Compliment Normatiu Penal (SGCP)

El Sistema de Gestió de Compliment Normatiu Penal (SGCP) és un model creat perquè tots els membres de la direcció, de la plantilla i aquells professionals relacionats amb Mutua Montañesa coneguin el codi de conducta de la nostra organització, a fi d'evitar comportaments que puguin tenir conseqüències penals.

Aquest Sistema va ser impulsat pel nostre òrgan de govern i aprovat per la Junta Directiva el 17 de juliol de 2020. També es va nomenar el nostre director d'Assessoria Jurídica i Compliment com a responsable de compliment normatiu, que s'encarrega d'observar-ne i supervisar-ne el bon funcionament.

Confiança i tranquil•litat

A Mutua Montañesa ens esforcem perquè tots els nostres treballadors i treballadores, proveïdors i parts interessades coneguin bé les accions que poden arribar a tenir conseqüències ètiques o penals: un bon coneixement de la cultura del compliment normatiu penal ajuda els nostres professionals a treballar amb més confiança i tranquil•litat..

Disposar de la informació adequada ens ajuda a tots a millorar la nostra conducta i complir la normativa penal. Així aconseguim reforçar el compromís dels nostres treballadors i treballadores amb l'empresa i amb la missió, visió i valors d'aquesta.

A Mutua Montañesa treballem en equip i creem plans d'acció enfocats a temes de compliment normatiu penal perquè tota la nostra plantilla, proveïdors i també mutualistes ho tinguin clar: som una empresa fiable per treballar.

Canal d'informació del codi ètic, del codi de conducta i de la política de compliment normatiu penal de Mutua Montañesa

El código ético de Mutua Montañesa recoge las normas de conducta que se aplican en nuestra organización, y puesto que tiene carácter público cualquier persona, tanto empleado de la Entidad como persona externa puede efectuar una denuncia a través de nuestro canal de denuncias. sido configurado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

La recepción de las denuncias se efectúa a través de un canal que se encuentra externalizado, por lo que si usted lo guarde la misma será absolutamente anónima para la Entidad, sin perjuicio de que podrá usted, mediante una clave de usuario y contraseña, consultar el estado de la tramitación de la misma, con los requisitos que la legislación citada establece.

Puedes formular una denuncia pinchando aquí.

Responsabilitat social empresarial

Un dels objectius principals de Mutua Montañesa, com a organització col•laboradora de la Seguretat Social, és és ajudar al desenvolupament sostenible de la nostra societat. Treballem intensament per continuar construint una organització forta i consolidada, que faci una tasca de la qual tots ens en puguem beneficiar: persones treballadores, mutualistes, pacients, proveïdors i tota la societat en general.

Valors i compromisos

El nostre projecte de Responsabilitat Social Empresarial es basa en valors com ara el respecte, la transparència i la credibilitat. Treballem cada dia per millorar la qualitat de la nostra feina i aquest també és un dels nostres valors més importants.

Però per arribar a ser una entitat de confiança, no n'hi ha prou de parlar: cal actuar. Per això, a Mutua Montañesa duem a terme accions concretes basades en aquests valors, sempre amb l'objectiu de millorar la vida de les persones.

Amb la nostra plantilla, treballem per millorar l'estabilitat laboral, la seguretat en l'entorn de treball, la igualtat de gènere i la conciliació. També tenim plans de formació i desenvolupament professional per ajudar els nostres treballadors i treballadores a millorar els seus llocs de treball.

I amb els nostres mutualistes, a través de la Comissió de Prestacions Especials, ens encarreguem de valorar totes les sol•licituds especials que arriben de les persones treballadores accidentades, sempre tenint en compte el factor humà i personal.

Informe Integrat Mutua Montañesa 2022

Informe Integrat Mutua Montañesa 2021