Simulació cost Absentisme

A Mutua Montañesa coneixem molt de prop els problemes que suposa per a qualsevol organització comptar amb elevades xifres d’absentisme per motius de salut i les conseqüències econòmiques, laborals i socials que deriva de tot procés d’incapacitat temporal. Per tot això, pretenem estar al teu costat, àdhuc més intensament, en el seguiment, control i reducció de l’absentisme a través de l’anàlisi i prevenció de les causes que ho provoquen. Aquesta eina permet obtenir una estimació del cost de l’absentisme en la teva empresa.