Skip to main content

Prestació per lesions permanents no invalidants

Què és?

Prestació econòmica per a treballadors/ores que a causa d'un accident de treball o malaltia professional té lesions, mutilacions o deformitats de caràcter definitiu que suposin una disminució o alteració de la integritat física, però sense arribar a constituir una Incapacitat Permanent.

 

Beneficiaris

Qualsevol persona treballadora que hagi patit un accident de treball o se li hagi diagnosticat una malaltia professional i li hagin generat lesions, mutilacions o deformacions permanents.

Requisits

  • Estar donat d'alta o en situació assimilada a l'alta a la Seguretat Social en el moment del fet causant.
  • No s'exigeix un període previ de cotització.

Quantia

S'indemnitzen una sola vegada, amb la quantitat recollida al barem establert a aquest efecte.

Durada

No té cap durada, ja que es fa efectiva una única vegada.