Skip to main content

Calculadora de cost d'absentisme

Amb aquesta eina d'estimació del cost d'absentisme, sabràs com actuar per millorar les dades de la teva empresa. Nosaltres t'ajudem a reduir-lo mitjançant el seguiment, el control i la prevenció.

1
Salari mitjà brut anual a la teva empresa
2
Baixes per accident de treball, malaltia professional o risc durant la lactància o l'embaràs
baixes
dies
% ?
Complement voluntari de l'empresa (només per a baixes d'AT i MP), fins a un màxim del 25 % de la base reguladora. Selecciona 75 %, si no vols aplicar aquest complement.
3
Baixes per contingència comuna
baixes
dies
% ?
Complement voluntari de l'empresa per als 3 primers dies, fins a un màxim del 100 % de la base reguladora. Posa 0, si no vols aplicar aquest complement.
% ?
Complement voluntari de l'empresa per als dies del 4 al 20, fins a un màxim del 40 % de la base reguladora. Selecciona 60 %, si no vols aplicar aquest complement.
% ?
Complement voluntari de l'empresa per als dies del 21 en endavant, fins a un màxim del 25 % de la base reguladora. Selecciona 75 %, si no vols aplicar aquest complement.
4
Substitucions
baixes
dies
% ?
Al substitut se li abonarà el % introduït del cost del substituït.

Accident laboral, malaltia professional i PREL


Cost obligatori per a l'empresa

 • Del dia de la baixa0€
 • Quota de l'empresa ss (33.7%)0€
 • Vacances0€
 • Total Cost Obligatori0€

Cost millora voluntària

 • Accident laboral, malaltia professional0€
 • Total Cost Millora Voluntària0€

Altres costos

 • Substitució de Personal0€
 • Total costos directes0€
 • Total costos indirectes0€
 • Total cost absentisme (BAIXA)0€
 • Total cost absentisme (BAIXES)0€

ITCC


Cost obligatori per a l'empresa

 • Malaltia Comuna dia 4 al 150€
 • Quota de l'empresa ss (33.7%)0€
 • Vacances0€
 • Total Cost Obligatori0€

Cost millora voluntària

 • Malaltia Comuna 3 primers dies0€
 • Malaltia Comuna 17 dies següents0€
 • Malaltia Comuna Resta dies0€
 • Total Cost Millora Voluntària0€

Altres costos

 • Substitució de Personal0€
 • Total costos directes0€
 • Total costos indirectes0€
 • Total cost absentisme (BAIXA)0€
 • Total cost absentisme (BAIXES)0€
 • Costos directes anuals0
 • Costos Indirectes anuals0
 • Total Cost Absentisme Anual0