Skip to main content

Preguntes freqüents

Si l'accident és en horari laboral i no obeeix a activitats completament alienes a l'activitat laboral (p. ex. fer-se un cop al dit penjant un quadre) es pot considerar accident de treball (AT). No obstant això, cal una anàlisi casuística de cada cas i determinar la forma d'acreditar que s'ha produït el fet causant en temps de treball.

Per als períodes d'aïllament o contagi que s'hagin produït amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei, l'aplicació del que disposa l'article esmentat es produirà retroactivament a la data en què s'hagi acordat l'aïllament o s'hagi diagnosticat el contagi.

No. Si una persona treballadora afectada de coronavirus mor o desenvolupa una IP com a conseqüència de la malaltia, això no es considera contingència professional, ja que la normativa l'ha assimilat a accident de treball exclusivament. Si alguna persona treballadora o els seus beneficiaris argumenten el contrari, han d'iniciar davant de l'INSS el procediment corresponent per a la determinació de contingència de la IMS.

L'empresa es pot posar en contacte amb la Inspecció Mèdica del servei públic de salut perquè aquesta emeti, si escau, el comunicat de baixa per malaltia comuna corresponent.

Els comunicats els remet el SPS a l'INSS, que posteriorment els remetrà a La Mutua, que serà l'encarregada de notificar a l'empresa que la deducció aplicable en aquests casos no és l'habitual a les contingències comunes, sinó el 75 % de la base reguladora des de el dia següent a la data de la baixa.

Són únicament els serveis públics de salut (SPS).

Per abonar la prestació, és un requisit imprescindible l'emissió dels comunicats que justifiquin la situació:

  • Els CMB i CMC poden ser emesos sense la presència física de la persona.
  • El comunicat d'aïllament, també emès pel SPS, requerirà la confirmació de la procedència de l'aïllament per part de l'autoritat competent a cada comunitat autònoma.
  • Els informes es poden emetre amb retroactivitat.
  • Les mútues no emetem cap baixa, encara que hagi esdevingut a la feina. Inicialment, tots els processos d'IT són contingència comuna, i si la persona interessada, l'INSS o l'empresa no hi estan d'acord, hauran de fer una determinació de contingència (DECO).

CIE-10 ES:Z20.828: Contacte i exposició. B34.2: Infecció.

CIE-9 MC: V01.79: Contacte i exposició. 079.82: Infecció

No s'han de remetre comunicats d'accident de treball (CAT). Els comunicats s'han de gestionar a través del Sistema RED, com qualsevol altre comunicat de contingències comunes (CC).