Skip to main content

Preguntes freqüents

Abans de viatjar cal informar del desplaçament als organismes oficials, segons el següent:

 • Per a totes les destinacions: Dirigir-te a la Tresoreria General de la Seguretat Social i emplenar els models T.A. 200, per sol·licitar el manteniment de la legislació espanyola de seguretat social en els casos de desplaçaments individuals, o bé T.A. 201, per sol·licitar el manteniment de la legislació espanyola de seguretat social en cas que s'exerceixi l'activitat professional en més de un país.
 • Si la destinació és un estat membre de la Unió Europea, a més dels models anteriors, has de sol·licitar, en virtut de la normativa europea comuna de Seguretat Social, l'anomenada TARGETA SANITÀRIA EUROPEA (substitueix els antics impresos d'estada temporal des de 01/01 /2004), que s'emetrà de forma immediata a qualsevol dels centres d'Atenció i Informació de l'INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (CAISS).
 • Si la destinació és un país amb què hi hagi un CONVENI BILATERAL entre el mateix i la Seguretat Social espanyola, a més de la documentació assenyalada, has de tenir en compte aquest conveni a efectes d'emplenament i entrega de la documentació que s'especifiqui a cada conveni.

A aquests efectes has de consultar l'existència de conveni bilateral abans de desplaçar-se del treballador, per a això la Seguretat Social ofereix informació a la seva Web i als seus centres d'Atenció i Informació (CAISS).

Més informació

A Mutua Montañesa disposem d'una àrea privada per a pacients i treballadors, portal Mi Mutua, on posem a disposició dels mateixos tota la informació assistencial i econòmica dels processos que tinguis amb nosaltres.

Pots accedir a la teva àrea privada treballadors, portal Mi Mutua prement aquí. Si encara no teniu accés, demaneu les vostres claus a través d'aquest enllaç.

Tenim dos casos:

 • Si la baixa laboral l'ha provocat una contingència comuna, és a dir, un accident no laboral o una malaltia comuna, les altes i les baixes laborals les gestiona el servei públic de salut de la comunitat autònoma durant els primers 365 dies, i després l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).
 • Si la baixa laboral és deguda a un accident de treball reconegut com a tal i t'estàs recuperant amb La Mutua, aquesta et pot donar d'alta mèdica quan consideri que pots tornar a la feina.

Independentment de quina sigui la teva mútua, quan hi ha un accident, el procediment és el mateix, tant si treballes per compte d'altri com si ets autònom: si l'accident és greu, molt greu o la vida de la persona accidentada o la seva integritat física futura corren perill, has de trucar ràpidament al 112 o anar a l'hospital amb servei d'urgències més proper.

Si és un accident lleu, has d'anar a un dels centres sanitaris associats a La Mutua (per saber el teu centre pots consultar-ho aquí). Sempre que sigui possible, has d'anar amb el teu DNI i amb la sol•licitud d'assistència sanitària degudament emplenada.

Per ampliar la informació, fes clic aquí.

En cas de malaltia comuna o accident no laboral, has d'anar al teu centre de salut o hospital públic, i no al centre de La Mutua. Els centres assistencials de les mútues col•laboradores són per atendre accidents o malalties professionals.

Les mútues laborals tenen la responsabilitat de fer un seguiment de la recuperació de les persones treballadores. És una de les funcions més importants, perquè ha d'assegurar que la persona treballadora està recuperada al 100 % per poder tornar a desenvolupar la seva feina amb garanties. Per això, quan estem de baixa per malaltia comuna o accident laboral, la mútua en fa el seguiment contactant amb la persona treballadora per interessar-se pel seu estat. En cas d'accident de treball, la mútua atorga la baixa i l'alta; a més, pot pautar el tractament i les sessions de recuperació. En el cas de malaltia comuna, el procés el gestionen directament els professionals de la Seguretat Social, encara que les mútues contacten per interessar-se per l'estat de la persona treballadora i, si escau, realitzar o avançar proves diagnòstiques per ajudar-la a recuperar la salut com més aviat millor.

La sol·licitud d'assistència sanitària, o sol·licitud de valoració mèdica, és el document amb què l'empresa coneix i reconeix l'accident laboral d'un treballador. Per això, sempre en cas d'accident laboral, el treballador ha d'aportar a Mutua Montañesa aquest document.

Pots descarregar aquest document fent clic aquí, o bé, si ets una empresa amb accés a la nostra àrea privada, pots enviar-nos aquest document de forma totalment online a través de la funcionalitat de Sol·licitud d'Assistència Sanitària.

Pots accedir a la teva àrea privada fent clic aquí. Si encara no teniu accés, demaneu les vostres claus a través 'aquest enllaç.

Es considera accident in itinere l'accident sofert en el trajecte en anar o tornar del lloc de treball, sempre que es compleixin els requisits següents.

 • La fi del desplaçament ha de ser anar o tornar de la feina.
 • El camí utilitzat per al desplaçament ha de ser habitual i normal.
 • El mitjà de transport utilitzat ha de ser l'habitual i adequat per salvar la distància que cal recórrer.
 • El temps utilitzat ha de ser el normal, sense interrupcions per motius particulars que puguin trencar la relació de causalitat i tenint en compte la distància que cal recórrer, el mitjà de transport.

Abans de desplaçar treballadors a l'estranger s'haurà de consultar a l'INSS, als efectes d'obtenir complerta informació sobre:

 • Existència o no de conveni bilateral o acord marc entre la Seguretat Social Espanyola i lEstat al qual es produirà el desplaçament. Aquesta gestió no serà necessària en el cas de tractar-se d'un país membre de la Unió Europea, i en aquest cas són aplicables els reglaments europeus sobre la matèria, encara que en algun cas concret pot succeir que romangui vigent algun punt d'un antic conveni bilateral entre Espanya i un altre país de la UE, per tant, és important informar-se sobre això..
 • Documentació necessària per efectuar el tràmit oportú davant de les autoritats laborals comunicant el desplaçament dels treballadors, comunicació que ha de ser prèvia i que varia en funció del país de destinació.
 • Documentació necessària perquè els treballadors acreditin la seva personalitat, afiliació i situació de treballador desplaçat.
 • Depenent del lloc concret de destinació (ciutat), es recomana demanar informació sobre l'oferta sanitària local (centres públics de salut, etc.).

Si necessites anar a un centre de Mutua Montañesa per fer algun tràmit administratiu, has d'anar al següent enllaç i veure el centre que et correspon a la teva província. Si el que necessites és assistència sanitària, pots consultar el teu centre al següent enllaç. No oblidis portar la teva sol·licitud d'assistència sanitària, que pots trobar aquí.